Айкидо еко лагер в Банско 2021

Tакемусу Айкидо България организира Айкидо еко лагер

от 31 октомври (неделя) до 6 ноември (събота) 2020-та година в Банско.

Заниманията се водят от Светозар Ангелов (6 Дан)

и Теодора Стефанова (4 Дан).

Подробна информация можете да прочетете

ТУК

Разпространение на принципите в Такемусу Айки. Всичко това ще бъде обяснено на татами.   Виж още