Събота и Неделя от 10.30 часа

Груповите тренировките Събота и Неделя за цялата година ще бъдат от 10.30 часа до 12.00 часа.

Индивидуалните планове са Събота и Неделя от 12.00 часа до 14.00 часа за цялата година.

 

Разпространение на принципите в Такемусу Айки. Всичко това ще бъде обяснено на татами.   Виж още